Machine revisie

De technische levensduur van een machine is beperkt. Er komt een moment dat buiten het normale onderhoud/reparatie, een machinerevisie onontkoombaar wordt. Noodzakelijke revisie van machines kan worden geconstateerd bij het onderhoud of reparatie, maar ook door overschrijding van toleranties. Net zoals bij reparaties wordt bij het machines reviseren een offerte gemaakt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de hernieuwde technische levensduur maar ook naar de economische. M.a.w. is het nog wel rendabel om over te gaan tot machinerevisie. Mogelijk zijn er machines op de markt die efficiënter/goedkoper produceren. Machinery Services Verhoosel.com adviseert graag bij het keuzeproces ‘machines reviseren of vervangen.

Net zoals bij reparaties wordt bij machinerevisie een servicerapport gemaakt aan de hand waarvan de opdrachtgever de uitgevoerde werkzaamheden kan controleren.

Het spreekt voor zich dat Machinery Services Verhoosel.com instaat voor de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden

Charles Verhoosel

Charles Verhoosel

Oprichter Machinery Services Verhoosel.com

Kantoor en werkplaats:
Metaalstraat 1 5107 ND Dongen

charles@verhoosel.com

Telefoon: +31 (0)6 29735125
KVK 20142581

Machinery Services Verhoosel is een handelsnaam van CV Beheer BV

Social media