Machine reparatie

Ondanks (preventief) onderhoud kan het toch voor komen dat een machine reparatie moet worden uitgevoerd. Machinery Services Verhoosel.com is gespecialiseerd in een machine repareren. Wordt tijdens het onderhoud geconstateerd dat een machine reparatie er aan zit te komen dat wordt dit onmiddellijk met de opdrachtgever kort gesloten. Afhankelijk van de urgentie wordt dan besloten wanneer de machine reparatie moet worden uitgevoerd. Hierbij is de continuïteit in de bedrijfsvoering van de opdrachtgever bepalend.

Alvorens de machine te repareren wordt een zo nauwkeurige opgave gedaan van de te verwachten kosten. Deze offerte is taakstellend. In die gevallen waarbij geen opgave kan worden gedaan van de uren en of onderdelen wordt dit ook als zodanig in de offerte vermeld.

Indien de offerte wordt gehonoreerd dan wordt de machine reparatie vermeld op een gedetailleerd servicerapport dat door opdrachtgever voor akkoord wordt ondertekend. Op dit servicerapport staan de gewerkte uren en de onderdelen die gebruikt zijn om de machine te repareren. Dit servicerapport is de basis voor de facturatie. Teneinde de controle voor de opdrachtgever te vergemakkelijken wordt een kopie van het getekende servicerapport bij de factuur bijgevoegd.

Charles Verhoosel

Charles Verhoosel

Oprichter Machinery Services Verhoosel.com

Kantoor en werkplaats:
Metaalstraat 1 5107 ND Dongen

charles@verhoosel.com

Telefoon: +31 (0)6 29735125
KVK 20142581

Machinery Services Verhoosel is een handelsnaam van CV Beheer BV

Social media